Kodex GDPR

NÁŠ KODEX - ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

F&T s.r.o., Vražkov 170. 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 25404571, DIČ CZ 5404571


1) Osobní údaje shromažďujeme výhradně:
  - od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt
  - od fyzických osob, které se u nás zaregistrovaly z důvodů, že chtějí
    v budoucnu zakoupit nějaký produkt
  - od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho
    smluvního vztahu
  - od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích
    stran

2) Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako
  například kupováním databází.

3) Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně
  postupovat.

4) Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří moji podepsánu
  mlčenlivost a jsou pravidelné proškolováni

5) Data nebudou předávána mimo EU a nejsou zpracovávána mimo EU.

6) Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.

7) Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.

8) Plníme dle článku 13 Nařízení GDPR tuto informační povinnost.